Bàn máp bằng gang: Loại bàn map này chủ yếu dùng với các dụng cụ đo kiểm từ tính để có thể gắn chặt lên mặt bàn. Bàn map Gang là loại bàn được đúc từ bằng gang đúc nguyên khối. Bề mặt được đánh phẳng đạt đến độ nhám theo yêu cầu sau đó được mang đi xử lý bề mặt.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.